Hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju "Hinko Freund"

Organizacijski odbor:
Suzana Jelčić Jakšić, predsjednica
Mirjana Lasan
Martina Boltužić
Mario Gotovac

Programski odbor:
Mirjana Lasan
Suzana Jelčić Jakšić

Pomagači:
Ena Klarin, foto-dokumentacija
Ivan Đurđević
studentice ERF-a