1. konferencija o mucanju
O nama PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 27 Veljača 2008 13:14

O Hinko Freundu

Rodom iz Vukovara, ovaj je logoped, fonijatar i neuropsihijatar još '30-ih godina 20. st. postavio znanstvene temelje hrvatske logopedije i dao smjernice za organizaciju logopedskog rada u nas. Njegove dalekosežne vizije ipak nisu poprimile opipljiv oblik sve do nekoliko desetljeća kasnije. Tek je 1962., naime, njegova ideja o osposobljavanju stručnog kadra za rad na suzbijanju poremećaja govora realizirana u vidu osnivanja Visoke defektološke škole u Zagrebu, čemu je prethodilo 14 godina rada odsjeka za stjecanje zvanja nastavnik-defektolog pri Višoj pedagoškoj školi.

Hinko Freund

I sam zapleten u mrežu mucanja, Freund je od malih nogu posjećivao tada najpoznatije europske logopede, sve u nastojanjima da nadvlada ovu smetnju. Od svog tog rada je, međutim, ubrao malo plodova. No, životni ga je put odveo u područje ove nauke u kojemu je ostavio itekako primjetan trag.
Brojnim publikacijama na temu različitih poremećaja govora, naročito mucanja, zaslužio je titulu znanstvenika; predavanjima i tečajevima za liječnike i učitelje upoznavao je ovaj kadar sa već spomenutim smetnjama koje ponajviše terete djecu, ali ne zaobilaze ni odrasle; radom na Otorinolaringološkoj klinici u Zagrebu, na Državnoj srednjoškolskoj poliklinici, u Gradskom školskom ambulatoriju te u vlastitoj liječničkoj ordinaciji, gdje je radio kao specijalist za mane govora i glasa, izgradio se kao izuzetan praktičar.
1940. godine, kada Hitler uzima sve više maha na političkoj sceni Europe, Freund napušta Hrvatsku i odlazi u Ameriku, gdje svoju znanstvenu djelatnost nastavlja u suradnji s najvećim imenima američkog logopedskog kruga.
Ukoliko se netko pitao, eto, to je ukratko razlog zašto prva hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju nosi njegovo ime. Zasluženo, zar ne?

dr. sc. Irena Vincent, logoped

O udruzi

Hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju "Hinko Freund" osnovana je 18. svibnja 2000. godine sa sjedištem u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16.

Kako njen Statut kaže,

"Udruga je osnovana sa svrhom okupljanja svih zainteresiranih čimbenika društva, koji su voljni raditi na senzibiliziranju javnosti za probleme osoba koje mucaju i unapređivanju kvalitete života i komunikacije osoba koje mucaju.

Cilj Udruge je stvaranje društva koje razumije probleme osoba koje mucaju.

Djelatnosti Udruge su:

• senzibiliziranje javnosti za probleme osoba koje mucaju
• organiziranje samopomoći za osobe koje mucaju i za roditelje djece koja mucaju
• educiranje stručnjaka putem predavanja, seminara, radnih grupa, izložbi i sl., sa svrhom povećavanja njihove sposobnosti za rano otkrivanje, dijagnosticiranje i prevenciju mucanja, savjetovanja roditelja i osoba koje mucaju, te primjene djelotvornih terapijskih tehnika i metoda u terapiji osoba koje mucaju
• poticanje istraživanja na području problematike mucanja
• izdavačka djelatnost sukladno posebnim propisima
• organiziranje stručnih i znanstvenih skupova"

Udruga Hinko Freund je nevladina i neprofitabilna organizacija. Godišnja članarina iznosi 50 kn, dok je za studente 30 kn.

Crtice iz povijesti Udruge

2000.

•    25. Rujna, Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske Uduga započinje radom
•    Pokrenute grupe samopomoći: najprije grupa za odrasle osobe koje mucaju (OKM), a zatim za djecu starije, pa niže osnovnoškolske dobi
•    Obilježen je Međunarodni dan svjesnoti o mucanju (ISAD). Tom prilikom su organizirana "Otvorena vrata HF" kada su članovi Udruge pružali informacije o Udruzi i mucanju zainteresiranim građanima. Također su održana predavanja u vrtićima i školama te u sjedištu Udruge.

2001.

•    započela radom i grupa za djecu predškolske dobi i njihove roditelje.
•    obilježen je Dan Udruge, na kojem je pokojni član Udruge Petar Čimbur članovima Udruge, predstavio svoju najnoviju knjigu simbo-ličnog naslova “Zbogom mucanje”. Javna promocija knjige održana je 4. lipnja u Klubu književnika, kada su prikaz knjige dale dvije naše članice, doc. dr. sc. Senka Sardelić i Suzana Jelčić Jakšić, kao predsjed-nica Udruge.
•    Sudjelovanje na Danima Udruga u svibnju u organizaciji Gradskog poglavarstva grada Zagreba
•    Ostvarena je akcija Otvorena vrata Udruge u sklopu Svibnja - Mjeseca boljeg slušanja i govorenja – u sjedištu Udruge, prostorima Klinike za dječje bolesti Zagreb članovi Udruge, OKM i logopedi davali su infomacije, savjete i preglede zainteresiranim građanima
•    Zagrebačka banka donirala sredstva za pomoć u objavljivanju knjiga i brošura
•    Potpisan Ugovor s Hrvatskim Telekomom o generalnom sponzorstvu Udruge za razdoblje od godinu dana
•    Na 6. svjetskom kongresu u Gentu (Belgija) oficijelno primljeni u članstvo ELSA (European League of Stuttering Associations) i ISA (In-ternational Stutterin Association) o čemu su objavljena dva članka u njihovim glasilima Voice of ELSA i ISA.
•    u suradnji s  generalnim sponzorom HT-om, 22. listopada obilježen je  ISAD pod motom "Nisi sam"
Tom prigodom na konferenciji za novinare promovirane su dvije brošure, "Telefoniranje" i "Strah od komunikacije", objavljene u suradnji Udruge i HTa. Preko video linka iz Splita akciju je podržao i Zlatan Stipišić Gibonni
Pokrenute su web stranice u okviru kojih i Forum
•    u suradnji s nizozemskom udrugom osoba koje mucaju "Demosthenes" organiziran je jednotjedni seminar u Zagrebu o samopomoći OKM, a tom je prilikom potpisan i Memorandum o suradnji
•    uspostavljen je kontakt i s dr. Željkom Rohatinskim i Špirom Guberinom koji su također kao OKM gostovali u našoj Udruzi i koji nam od tada daju svesrdnu podršku u radu.

2002.

•    U ožujku jednotjedni uzvratni posjet članova Udruge nizozemskom udruženju „Demosthenes“ i sudjelovanje u radu njihove grupe samo-pomoći
•    Obilježen je ISAD-a, pod motom „Ne dopusti mucanju da te spriječi...“ u suradnji s OB Dubrovnik. Tom prigodom predsjednica Udruge mr.sc. Suzana Jelčić Jakšić održala je u OB Dubrovnik predavanje za liječnike te predavanje za javnost u Interuniverzitetskom centru
•    Predstavljanje terapijskih aktivnosti Udruge na 6. znanstvenom skupu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s među-narodnim sudjelovanjem: Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 23.- 25. listopada 2002.: Jelčić Jakšić S., Sardelić S., Lasan M., Rađenović J., Biškup Čičko M.: „Samopomoć osoba koje mucaju“
•    U studenom, sudjelovanje na Okruglom stolu, Naučnog skupa „Dani zavoda prof. dr. Cvjetko Brajović“, Beograd, Jugoslavija, na temu „Moja priča, samopomoć, definiranje uspješne rehabilitacije osobe koja mu-ca“

2003.

•    Obilježavanje ISAD-a pod motom “ Međunarodni dan svjesnosti o mu-canju zapravo je svaki dan... Mi ga samo slavimo 22.10!“. Tom je prili-kom organiziran susret članova Udruge iz Zagreba i Zadra i predstav-nika nizozemske udruge „Demosthenes“, Richarda Bourgondiena u NP „Plitvička jezera“
•    Sudjelovanje na ELSA konferenciji u Strasbourgu: Stuttering & Disabi-lity Awareness
•    U srpnju, sudjelovanje tri naša člana na Youth Meetingu u Nijmegenu (Nizozemska)
•    Sudjelovanje na 4th Word Congress on Fluency Disorders, Montreal, Canada, 11. – 15. kolovoza, Jelčić Jakšić S., Lasan M.: Group therapy for school-aged children who stutter and their parents

2004.

•    U veljači, sudjelovanje na 7. svjetskom kongresu osoba koje mucaju u Perthu (Australija): Gotovac M., Jelčić Jakšić S., Lasan M., Rađenović J., Sardelić S.,: The role and achievements of the Croatian Association For People Who Stutter „Hinko Freund“
Tom prilikom je ISA našoj Udruzi dodijelila organizaciju sljedećeg svjetskog kongresa 2007.godine
•    Obilježen ISAD čiji je moto glasio „Promijenimo svijet za djecu koja mu-caju“. Tim povodom su mr.sc. Suzana Jelčić Jakšić i Mirjana Lasan održale seminar 1. seminar za logopede „Holistički pristup mucanju“ u suradnji s Klinikom za dječje bolesti Zagreb

2005.

•    U veljači ponovljen seminar za logopede „Holistički pristup mucanju“ u Rijeci i Makarskoj
•    Sudjelovanje na 13th Congress of European Union For School and University Health and Medicine: „Healthy Youth for Investment for Fu-ture“, Jelči Jakšić S., Sardelić S., Lasan M., „The importance of early intervention for children who stutter“
•    Obilježen ISAD kojeg je moto bio „Misli lokalno i promijeni svijet“

2006.

•    U suradnji s Klinikom za dječje bolesti Zagreb, u svibnju su S. Jelčić Jakšić i M. Lasan održale 2. seminar za logopede „Terapija predškol-ske djece koja mucaju“
•    Obilježen ISAD pod motom „Pričajte s nama, a ne o nama“  oganizi-ranjem izložbe Crteža mucanja djece i odraslih u Centru mladih Rib-njak u Zagrebu

2007.

•    Udruga je organizirala 8. svjetski kongres osoba koje mucaju, od 6. -11. svibnja, u Cavtatu, na temu "Inclusion: Creating Our Place in Society" (www.udruga-hinkofreund/congress)
•    S. Jelčić Jakšić i M. Lasan održale seminar "Mucanje u školskoj dobi" za učitelje, profesore i stručne suradnike OŠ "Ante Kovačić" u Zagrebu
•    Obilježen Međunarodni dan svjesnosti o mucanju (ISAD) pod motom «Svjetska zajednica, naše aktivnosti» organiziranjem javnog prika-zivanja dokumentarnog filma "Unspeakable", kanadskog redatelja Johna Paskievicha.

Ažurirano Petak, 27 Lipanj 2008 15:50
 

Kontaktirajte nas

Najave

Nadolazeći skupovi

Baner
Baner
Baner
Baner

Sponzori

Baner